Fratrædelse af Stadsarkitekt Lise Thorsen

Foto: Aalborg Kommune.
dato

Stadsarkitekt Lise Thorsen har med øjeblikkelig virkning fratrådt sin stilling i Aalborg Kommune.

Fratrædelsen er sket efter en gensidig aftale, da der ikke har vist sig at være det rigtige match for hverken Thorsen eller kommunen.

Der vil nu blive brug for en periode med grundige overvejelser omkring de næste skridt i forhold til stillingen som Stadsarkitekt.

Det er endnu uvist, hvem der vil overtage Thorsens rolle, og hvilke ændringer det vil medføre for Aalborg Kommune.

For yderligere information kan By og Land kontaktes på Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, telefonnummer 99 31 20 00 eller via e-mail by.land@aalborg.dk.


https://aalborg.dk/om-kommunen/presse-og-kommunikation/nyheder/fratraedelse-af-stadsarkitekt-lise-thorsen
Kilde: Aalborg Kommune