Fredning af Sorthøj skal sikre udsigt og rig natur

Foto: Aalborg Kommune.
dato

Aalborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har indledt en fredningssag for Sorthøj, der en værdifuld naturperle i Aalborg by.

Fredningen skal sikre den enestående udsigt, rige bynatur og offentlighedens adgang til området. Fredningsområdet omfatter de åbne naturarealer, der strækker sig over 43,5 hektar.

Rådmand i By og Land, Jan Nymark Rose Thaysen, udtrykker begejstring for fredningen, som han mener vil beskytte områdets naturværdier og imødekomme rekreative behov.

Fredningsforslaget er blevet indsendt til Fredningsnævnet for Nordjylland, syd-østlig del, som vil igangsætte en offentlig høringsproces vedrørende forslaget.


https://aalborg.dk/om-kommunen/presse-og-kommunikation/nyheder/fredning-af-sorthoej-skal-sikre-udsigt-og-rig-natur
Kilde: Aalborg Kommune