Værkstedsleder for ATW SUN værksted i Aalborg

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet


Air Transport Wing søger en ny værkstedsleder til wingens SUN værksted.

Stillingen fordrer at du trives med struktur, ledelsesansvar og har lyst til at gøre din organisation bedre for hver dag.

Værkstedet er i en god udvikling både med nye opgaver og med den igangværende implementering af DKMAR standarden.

Hvis du trives med at være i centrum, også når der skal tages hurtige og effektive beslutninger, samt nyder at have ledelsesansvar, så er her et godt tilbud om at få en central stilling i en professionel organisation.


Om os


Air Transport Wing (ATW) er hjemsted for forsvarets transport- og overvågningsfly.

Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.

Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig – over alt” mening for Wingens medarbejdere.

”Alle, der har viljen til at bidrage positivt til opgaven, er velkomne ved ATW, og som medarbejder her bliver du en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kompetencer til fællesskabets bedste”, siger Chef ATW.

Du kan læse mere om vores virksomhed på www.sebrochure.dk/ATW_Aalborg eller besøge os på Facebook


Om stillingen


SUN værkstedet er et af mange vigtige tandhjul i opbygningen af ATW indsættelsesevne. Værkstedet servicerer blandt andet nødudstyr til wingens flytyper, flyveudstyr til wingens flyvende personel samt støtte til eksterne opgaver.

Værkstedets personel deltager i wingens internationale operationer, øvelser og tjenesterejser.

SUN værkstedet består af fagligt kompetente specialister. Dine kolleger arbejder på tværs af funktioner og opgaver, og der er fokus på at alle støtter alle.

Værkstedet er kendetegnet ved et uformelt miljø, hvor der lægges vægt på det sociale.

Du vil som værkstedsleder have ansvar for planlægning og gennemførelse af værkstedets kerneproduktion. Du skal bidrage til planlægning af blandt andet eftersynsperioderne på wingens fly samt wingens øvelsesaktivitet.

Din stilling som værkstedsleder har en stor berøringsflade både internt på ATW og eksternt i forhold til myndigheder der ønsker at få støtte til øvelser og andre opgaver.

Det er vigtigt, at du er en udfarende og konstruktiv kraft, der kan skabe gode relationer og klare linjer i forhold til aftaler og værkstedets produktionsplanlægning.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte:
- Planlægning og gennemførelse af SUN værkstedsproduktion.
- Personaleledelse og faglig sparring med dine kolleger.
- Koordination med interne og eksterne samarbejdspartnere
- Sikre at alle deadlines for eftersyn overholdes.
- Oprettelse af intern mødestruktur.
- Deltagelse i alle relevante koordinationsmøder i forhold til flyvetimeproduktionen
- Opbygning af SUN værksted i forhold til DKMAR standarder.
- Materielstruktur, controlling og normering
- Samtaleleder for det samlede værksted.

Stillingen kræver en alsidig og opsøgende befalingsmand, som har lyst til at arbejde med en bred opgaveportefølje og forskelligartede opgaver.

Du skal være nysgerrig og ikke være bange for at stille spørgsmål til rutiner. Du skal være i stand til at udfordre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer.

Det er dig, der skal skabe overblikket, strukturen og stabiliteten i værkstedets kerneproduktion.


Om dig


Du er seniorsergent eller erfaren oversergent der har lyst til at arbejde med planlægning og personaleledelse.

Som oversergent vil du skulle indgå en uddannelsesaftale og bestride stillingen med funktion i højere stilling indtil du er klar til udnævnelse.

Du er en helhedsorienteret og dedikeret medarbejder med overblik for flair for struktur og samarbejde.

Du skal have gode kommunikative evner og du skal kunne tilpasse dig rammen for opgaven.

Det er vigtigt at du kontinuerligt tegner retningen og rammen for værkstedets opgaveløsning, så opgaver og ressourcer kan hænge sammen.

Du skal samtidigt være nysgerrig på de mange detaljer og facetter i værkstedets kerneproduktion, så du kender dit og dine kollegers ansvarsområde.

Vi forventer, at du arbejder struktureret, dels så dine kolleger på værkstedet kender rammen for deres arbejde, og dels så andre enheder, der er afhængig af dine resultater, kan lave en god planlægning til gavn for ATW.

Du er proaktiv og formår at række ud til dine samarbejdspartnere til gavn for en god opgaveløsning.

Som udgangspunkt har du en baggrund indenfor for SUN, men har du en baggrund indenfor eksempelvis flyteknik, forsyning eller andre funktioner tilknyttet det flytekniske miljø, så er du velkommen til at søge.

Du skal have et godt kendskab til SAP MM og PM som styringsværktøj i forhold til dit produktionsområde. Du vil blive tilbudt supplerende uddannelse efter aftale med nærmeste chef.

Du skal have demonstreret gode samarbejdsevner, ligesom du er kommunikativ stærk. idet der ofte er forskellige og til tider modsatrettede interesser at tilgodese.

Gode engelskkundskaber, både i skrift og tale, er en fordel i stillingen. Du skal desuden kunne opretholde alle gældende krav om indsættelsesparathed.


Ansættelsesvilkår


Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte CH LSS, MJ Niels Schøning på telefon: 91 33 57 71.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Kontorfuldmægtig Cecillia Sofie Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CES@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 2. juli 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse den 1. september 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR TRANSPORT WING AALBORG

Air Transport Wing er hjemsted for Forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.
Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig - over alt” mening for Wingens medarbejdere.
”Alle, der har viljen til at bidrage positivt til opgaven, er velkomne ved ATW, og som medarbejder her bliver du en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kompetencer til fællesskabets bedste”, siger Chef ATW.
Du kan læse mere om vores virksomhed på Facebook-siden ”Air Transport Wing Aalborg”.INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flyvestation Aalborg, Thisted Landevej 53, 9430 Vadum

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 02-07-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1236&ProjectId=183551&DepartmentId=18960&MediaId=4680&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5844647

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet